k

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppused

05.-08.12.2016 toimub kaardiharjutus, millest võtab osa 40 tegevväelast. Harjutusel ei kasutata imitatsioonivahendeid ning masinatega liigutakse ainult avalikel teedel. Õppuse ala kaart. 05.-12.12.2016 toimub taktikaharjutus, millest võtab osa ligikaudu 120 tegevväelast, sõidukitest 14 veoautot ja 8 maasturit. Tehnika liigub...

ahja-joululaat-2016

Ahja Jõululaat

Ahja kultuurimajas 12. detsembril, kell 10.00-15.00 Jõululaat Olete oodatud!

rahvakysitluse-banner

Ühinemise rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise...

mentorid

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24.novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele.  Tutvumismängule järgnesid mentorite sõnavõtud, kus nad reklaamisid noortele välja oma tugevamad küljed...

image002

Rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1-5.12.2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt...

Volikogu istung

Ahja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16.11.2016 algusega kell 8.00 volikogu ruumis. Päevakorra projekt: Vaide rahuldamata jätmine Ahja valla 2016.a. II lisaeelarve Ahja valla 2014-2020 arengukava muutmine Võnnu Koguduse taotlus Ühinemislepingu projekti muutmine (Laheda v. ettepanek...

dav

Sügise tervislikud teisipäevad

Ahja valla tervisekomisjoni eestvedamisel arutleti Ahja Vabaaja-ja Noortekeskuses oktoobri ja novembrikuu teisipäeva õhtutel tervislike teemade üle. Projekti “Terve Ahja tervislikud teisipäevad” kirjutasime Põlva Maavalitsuse tervisekomisjonile, kust saime 250€ toetust rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahenditest....

Ahja Vallamaja ja kultuurimaja

Koosolek

Ühinemislepingu projekti tutvustav koosolek toimub 10.novembril Ahja Kultuurimajas kell 18.00.    

image002

Ühinemislepingu avalik väljapanek

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 1.-23.11.2016. Ühinemislepingu projekt Ühinemislepingu lisad: Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse...