Ahja Vald

tiitlita123

PõlvamaaTöötukassal uus asukoht

Töötukassa Põlvamaa osakond asub alates 2. novembrist 2015 uuel aadressil: Põlva, Kesk 42 III korrus Serviti maja, sissepääs kohviku uksest. Majas olemas ka nüüd lift. Töötukassa esindus on avatud: E, K, N 8.15 –...

image002

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Ahja vallas asuvate kinnistute müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2.12.2015. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee

imagesHAOV2PMI

Kolm pead on ikka kolm pead

  8-9. oktoobril toimus Võru Kubija hotell- loodusspas Tartumaa, Põlvamaa ja Valgamaa erineavate omavalitsuste tervisekomisjonide koolitus. Põlvamaad esindasid Ahja, Räpina, Mikitamäe ja Kõlleste tervisenõukogud. Päeva alustas Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse osakonna juhataja Tiia Pertel,...

Ahja poe nurgakivi panek 007b

Ahja KONSUMile pandi nurgakivi

15.oktoobri pealelõunal asetasid Põlva Tarbijate Ühistu esimees Peeter Urman ja volikogu esimees Uuno Siitoja Ahja uuele poehoonele nurgakivi. Suvel alanud vana Illimari poe lammutustööd on nüüdseks lõppenud ja poe vanale vundamendile on kerkimas ca 350...

polvamaa-omavalitsuste-liit

Põlvamaa mainekujunduskava 2016-2020 ootab muudatus- ja täiendusettepanekuid

Põlvamaa mainekujunduskava on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu mainekomisjoni eestvedamisel koostatud arengudokument, millega soovitakse senisest süsteemsemalt suunata maakondlikku mainekujundust. Põlvamaa mainekujunduskava avalikustamisperiood on 6.-20. oktoober 2015, millele järgneb POLi mainekomisjoni kohtumine 30. oktoobril, kus otsustatakse esitatud ettepanekute ...

Laululava 3

Ahja mõisa pargi rekonstrueerimine

Projekti lühikirjeldus Ahja mõisa pargi rekonstrueerimise käigus korrastatakse ning renoveeritakse pargi territooriumile jäävad teed ning taastatakse mõisahoone esisel haljasalal  olnud ringtee.  Samuti raiutakse tööde käigus ca 8 hektari suuruselt pargialalt maha vanad ning kuivanud...

image002

Lõppenud rahvaküsitlusest

Ahja Vallavalitsus korraldas ajavahemikul 14-18. september elanike küsitluse valdade ühinemise kohta. Palusime elanikel avaldada oma arvamust, milliste valdadega näeksid nemad ühinemisläbirääkimiste pidamist. Välja oli pakutud Ahja vallaga ühist piiri omavad omavalitsused (Võnnu , Vastse-Kuuste,...

logoridaest

Ahja vald on koostööpartner pilootprojektis “Murdepunkt”

Ahja Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt”, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored”avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”‘. Noortekeskuste ühenduse (Eesti...

Päästeamet_720x340

Päästeameti meeldetuletus

Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt Tuleohutuse seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015137) peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.  Kütteseadmete riketest tingitud tulekahjusid aitab ära hoida ainult ahjude, kaminate ja nende...