Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor avatud

13. aprillist  avanes Põlva maakonnas hajaasustuse programmi taotlusvoor.

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Taotlusi saavad esitada Ahja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • alaline elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on  14. juuni 2016.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt Ahja Vallavalitsusele.

Info Põlva Maavalitsuse lehelt

Info EAS-i lehelt

Tasub lugeda ka...