Kategooria: Teated

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor avatud

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks. Taotlusi saavad esitada Ahja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.  Taotlejaks saavad olla füüsilised...

Vallavalitsus ootab teede remondiks ettepanekuid

  Vallavalitsus ootab kodanikelt ettepanekuid millistel teedel teha käesoleval aastal remonti. Ahja Vallavalitsus on kavandamas remonttööde läbiviimist Ahja valla territooriumil asuvatel avalikus kasutuses olevatel teedel. Eeltoodut arvesse võttes ootame valla kodanikelt kirjalikus vormis ettepanekuid,...

Ajutise koormuspiirangu kehtestamine

Ahja Vallavalitsus teatab, et keelab  alates 6. märtsist üle 6-tonnise täismassiga ja raskemate veokite liikluse valla kruusa- ja pinnasekattega teedel kuni tee kandevõime taastumiseni. Liigelda on lubatud ühistranspordil, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel ning prügiautodel....

Jumping batuutide ost

Ahja Vallavalitsus soovib osta 11 uut Jumping batuuti. Hinnapakkumised palun saata hiljemalt 23. septembriks meilaadressile ahja@ahja.ee.  Info tel. 7993970, 5019734  

Põlvamaa kutsub abistama Ukraina sõpruspiirkonna lapsi!

18. aprillist 2016 käivitus Põlvamaal heategevusaktsioon, mis kutsub kõiki inimesi annetama Ukraina sõpruspiirkonna Kulikovka rajooni lastele riideid ja jalanõusid. Annetatud esemeid saab esialgu tuua kuni mai lõpuni kindlaks määratud kogumispunktidesse üle kogu maakonna. Põlva...

Ka jõulusigade pidamisel tuleb täita kõiki bioohutusnõudeid

Veterinaar- ja Toiduameti Pressiteade Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et möödunud aasta septembrist karmistunud bioohutusnõuded kehtivad kõigile seakasvatajatele ning sigade Aafrika katku ohu tingimustes suve eel nn jõulusigade kasvatamisega alustamisel tuleb hoolikalt kõiki...

Teade. Mõisapargi laululava remondi pakkumine

Ahja Vallavalitsus ootab pakkumisi mõisapargis asuva laululava põranda (150m²) remondi teostamiseks. Pakkumused esitada kas elektrooniliselt ahja@ahja.ee või tuua paberkandjal Ahja Vallavalitsusse 22.04.2016.a kella 10.00. Tööd tuleb teostada hiljemalt 20. maiks 2016.a. Info tel. Peeter...