Ahja Kooli kokkutulek

Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool kutsub kõiki endisi ja praeguseid õpilasi, õpetajaid ning koolitöötajaid laupäeval, 4. juunil koolikokkutulekule. Kokkutuleku osalustasu: 1.-15. lend tasuta; 16.-60. lend 15.- € (eelmüügist); alates 61. lennust 5.-€ (eelmüügist); kohapeal...

Pürotehniliste toodete kasutamisest

Viimasel ajal on Ahja valla elanikke hakanud häirima suvalisel ajal toimepandud kõikvõimalikud paugutamised. Siinjuures oleks paslik antud teema üle vaadata, et ei tekiks kahetisi arusaamu. Valdkonda reguleerib Lõhkematerjaliseadus, mis on kättesaadav Riigi Teataja elektroonilises...

Suvel saavad noored tööd Õpilasmaleva Ahja rühmas

Põlvamaa Õpilasmaleva Ahja rühmas saab tänavu tööd 15 noort, vanuses 13.-18.aastat. Tööperiood on kaks nädalat juuli alguses, mil korjatakse Ahja vallas Joosepi talu põldudel maasikaid. Miks töötada malevas – teenid taskuraha; koos töötada on...

Noored saavad tööd Õpilasmaleva Ahja rühmas

Põlvamaa Õpilasmaleva Ahja rühmas saab tänavu tööd 15 noort, vanuses 13.-18.aastat. Tööperiood on kaks nädalat juuli alguses, mil korjatakse Ahja vallas Joosepi talu põldudel maasikaid. Miks töötada malevas – teenid taskuraha; koos töötada on...

Loodus on kevadel tuleohtlik!

Kevad on päästjategi jaoks alanud ning iga päevaga sagenevad väljakutsed kulupõlengutele. Tulekahjude kustutamine looduses võtab päästjatelt igal kevadel palju aega ja jõudu ning nõnda viibib sageli reageerimine tõsisematele õnnetustele. Eelmisel kevad-suvisel perioodil käisid päästjad...

Kaitsevägi korraldab õppuse Kevadtorm 2016

Kaitsevägi korraldab taas sel kevadel 2.–20. maini iga-aastase Kaitseväe suurima õppuse Kevadtorm millest võtab osa enam kui 6 000 osalejat. Kolme nädalase õppuse eesmärgiks on ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine enne reservi arvamist. Lisaks kaitseliitlastele ja...

Ahja valla soojamajanduse arengukava valmib septembriks

Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas rahuldada Ahja vallavalitsuse taotluste “Ahja valla soojamajanduse arengukava koostamine” 3510,- euro suuruses summas. Väljavõte projekti eesmärkidest: Ahja valla soojamajanduse arengukava koostamise eesmärgiks on kaardistada hetkeolukord ning määratleda kaugküttepiirkonna arenguvisioon ja suund...

Ahja mõisa pargis avati mälestuspink kirjanik Friedebert Tuglasele

Kirjanik Friedebert Tuglase 130. sünniaastapäeval avati Ahja pargis Eesti kirjanduse suurkujule mälestuspink. Lähedalt ja kaugelt saabunud külalistele esinesid Ahja kooli õpilased. Mälestuspingi avamisele järgnes pidulik aktus Ahja kultuurimaja saalis. Täpsemalt loe Ahja kooli kodulehelt...

Põlvamaa meenekonkurss

Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga kutsuvad osalema Põlvamaa Meenekonkursile! Konkursi eesmärk on suurendada Põlvamaaga seotud meenete valikut ning edendada väikeettevõtlust. Ootame konkursile omanäolisi ja huvitavaid esemeid (mitte ideekavandeid), mille valmistamisel...