Ühinemislepingu avalik väljapanek

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 1.-23.11.2016. Ühinemislepingu projekt Ühinemislepingu lisad: Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse...

Vallavara võõrandamine

Ahja Vallavalitsus on 19.10.2016.a korraldusega nr 165 kuulutanud välja vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise. Võõrandamise objektiks on Allika tn 9, Ahja alevik, Ahja vald (katastritunnus 11701:003:0054, kinnistu registriosa nr 2455738, pindala 3842 m², sihtotstarve-...

Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus tähistas 15.sünnipäeva

Ahja Avatud Noortekeskus, selle aasta algusest  uue nimega Ahja Vabaaja -ja Noortekeskus tähistas reedel, 21.oktoobril  15.sünnipäeva. Noortekeskuse ruumid asuvad kultuurimaja keldrikorrusel, noorte kasutada on kolm ruumi pindalaga 180m2. Traditsiooniliselt tähistasime keskuse sünnipäeva suurema peoga,...

Laste muinasjutuhommik. Lugemiskambri lood

Ahja Raamatukogus 25. oktoobril, kell 9:30 Laste muinasjutuhommik. “Lugemiskambri lood” Jutustame lugusid, mängima arendavaid mänge ja mõistatame.  Info tel: 797 0446

Ahja Vallavolikogu istung

Ahja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26.10.2016 algusega kell 8.00 volikogu ruumis. Istungi päevakorra projekt: Vallavara omandamine kergliiklustee rajamiseks Ahja valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamise otsustamine Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste...