Ahja mõisa pargi rekonstrueerimise tööd algasid puude inventuuriga

Kolmapäeval (03.09) tehti algust Ahja mõisa pargi rekonstrueerimistööde ettevalmistustega. Riigihanke võitnud ühispakkujad Nordpont OÜ, Arborest OÜ ja Anikor OÜ alustasid hooldusraiete täpsustamisega pargialal. Puude seisukorra hindamisele kaasati Keskkonna- ja Muinsuskaitseameti spetsialistid, et olla veendunud, et kõik plaanitud tegevused toetaks dendroloogiliselt liigirikka pargiala maastiku- ja elupaiga säilimist ning arhitektuurimälestise kaitset.

Rekonstrueerimistööde käigus plaanitakse korrastada looduskaitse- kui arhitektuurimälestisena kaitse alune liigirikas pargiala, taastada pargi stiilile omane pargiarhitektuur koos ajaloolise jalgteevõrgustikuga ning avada vaated väärtuslikele loodus- ja arhitektuuriväärtustele.

Investeeringu tulemusel saavad kohalikud elanikud turvalise, esteetiliselt kauni väliruumi ja puhkeala ning külastajad igati väärtusliku vaatamisväärsuse.

Ahja valla poolt ellu viidavat projekti „Ahja mõisa pargi rekonstrueerimine“ rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel 85 % Ühtekuuluvusfondist meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlusvooru raames ning Projekti kaasrahastatakse 15% ulatuses KIKi keskkonnaprogrammist.  Riigihanke tulemusena kujunes tööde maksumuseks 380 798.82 eurot

Ülle Herr

projektijuht

Tasub lugeda ka...