OÜ Maakivist alustas Ahja mõisapargi kiviaia renoveerimistöödega

Ahja mõisapargi kiviaia renoveerimistööde vähepakkumiskonkursi võitnud OÜ Maakivist alustas kivimüüri taastamistöödega. Survepesurist tuleva veejoaga puhastatakse kivide vuukide vahed aastate jooksul sinna kogunenud prahist ja kivipurust ning täidetakse savi ja tsemendisegu mördiga. Väljakukkunud kivid müüritakse tagasi ja puuduolevad augud täidetakse uute kividega. Edaspidiste lagunemiste ärahoidmiseks kaetakse kivimüür kogu pikkuselt savist valmistatud katusekividega.

Objektil teostab ehitus-ja muinsuskaitsejärelvalvet PärnProjekt OÜ.

Kivimüüri remonttööd lähevad maksma 22000,- eurot ning töid rahastatakse riigieelarvest ja Ahja valla eelarvest.

Vallavalitsus

Tasub lugeda ka...