Ahja mõisahäärberit hakkab rekonstrueerima AS Restor

Ahja vallavalitsuse poolt Ahja mõisahäärberi rekonstrueerimistööde läbiviimiseks korraldatud riigihanke võitis AS Restor. Mõisahäärberi tööde eesmärgiks on rekonstrueerida vana mõisahoone ja viia sinna üle Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool. Kool on asunud selles hoones ka varem.
Esmajärjekorras on pakkumuse võitnud firmal kavas olemasolev projektdokumentatsioon üle vaadata ja viia sisse vajalikud muudatused. Eesmärgiks on võetud  saada hoone  sügiseks soojapidavaks, st aknad-uksed ette ja rajada vajalikud küttesüsteemid. Kuna hoone on seisnud aastaid kütteta, siis sisemiste rekonstrueerimistöödega saab alustada peale eelpool loetletud tööde läbiviimist.
Volikogu esimehe Uuno Siitoja sõnul on häärberi remondist ning sellesse kooli tagasiviimisest räägitud juba kaua. On ju sellel eesmärgil vald ka oma laenuvõimekust  kogunud ja hoidnud.
Ahja vallavalitsusele on vallavolikogu poolt antud volitused laenu võtmiseks rekonstrueerimistööde läbiviimiseks ja  omaosaluse katmiseks.
Vallavalitsus

Tasub lugeda ka...