Ajutise koormuspiirangu kehtestamine

Ahja Vallavalitsus teatab, et keelab  alates 6. märtsist üle 6-tonnise täismassiga ja raskemate veokite liikluse valla kruusa- ja pinnasekattega teedel kuni tee kandevõime taastumiseni.

Liigelda on lubatud ühistranspordil, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel ning prügiautodel. Teistel sõidukitel on erandkorras lubatud liigelda Ahja Vallavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku loa alusel.

Tasub lugeda ka...