Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor avatud

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Taotlusi saavad esitada Ahja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

 Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt Ahja Vallavalitsusele (Illimari 6, Ahja, 63710 Põlvamaa,ahja@ahja.ee.)

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on  01. juuni 2017.

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on leitav hajaasustuse programmi alalehelt või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt

 

 

Tasub lugeda ka...