Vallavalitsus ootab teede remondiks ettepanekuid

teede-hooldus

 

Vallavalitsus ootab kodanikelt ettepanekuid millistel teedel teha käesoleval aastal remonti.

Ahja Vallavalitsus on kavandamas remonttööde läbiviimist Ahja valla territooriumil asuvatel avalikus kasutuses olevatel teedel. Eeltoodut arvesse võttes ootame valla kodanikelt kirjalikus vormis ettepanekuid, millised teed/teelõigud vajaksid remonti.

Kui kogu mahu tegemiseks raha ei jätku, siis tehakse ettepanekute hulgast valikud. Eelistatud on teed, mille kasutus on suurem ja mille äärde jääb rohkem majapidamisi.

Ettepanekuid ootame kuni 17. aprillini 2017 a. aadressile ahja@ahja.ee või peeter@ahja.ee; samuti ka posti teel aadressile Illimari 6 Ahja Vallavalitsus

Lisa: Tee-remondi-ettepaneku-blankett

Ahja Vallavalitsus

Tasub lugeda ka...