Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määrusele  nr 21 moodustub 15. oktoobril 2017 volikogu valimise tulemuste välja kuulutamisest Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel uus omavalitsusüksus – Põlva vald.

Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas, valimisringkonna number on 1. Volikogu liikmete ja mandaatide arv valimisringkonnas on 27.

Kandidaatide koondnimekiri

Ahja Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruumid asuvad Ahja kultuurimajas aadressil Illimari 6.

Eelhääletamise päevadel 09-11.10.2017 kell 12.00-20.00 ja

valimispäeval 15.10.2017 kell 9.00-20.00

  • Valimisjaoskond nr 5
    • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Korraldatakse ka hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
    • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.
  • Kontakt

ahja@ahja.ee, 7993970, 5887 4096

 

Tasub lugeda ka...