Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu

Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu

MA Ahja Hooldekodu on Ahja valla hallatav asutus. Peamiseks tegevusalaks on ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamine teenust vajavatele Ahja valla elanikele. Vabade kohtade olemasolul osutatakse teenust ka väljastpoolt Ahja valda teenust vajavatele inimestele. Hooldekodul  ei ole võimalik  pakkuda hooldusteenust  raske dementsussündroomiga inimestele.
Hooldekodus on 15 kohta.

MA Ahja Hooldekodu kohamaksu suuruseks 2017 aasta 1.jaanuarist on 600 eurot kuus.

Hetkel saame pakkuda kohta ühele üldhooldusteenust vajavale naisele ja mehele.

KONTAKT:
Aadress: Nooruse 2, 63710 Ahja
Tel:  79 21 523 (hooldekodu), 5106 864 (sotsiaalnõunik)
hooldekodu@ahja.ee
Hooldekodu tööd juhib  Milvi Grosnõi, tel 79 21 523

MA Ahja Hooldekodu põhimäärus
Üldhooldusteenuse osutamise kord Ahja vallas