Ruumide kasutamise kord

Ahja Kultuurimaja ruumide kasutamise kord

  1. ruumide kasutamiseks kokkulepe kultuurimaja juhatajaga vähemalt üks kuu ette
  2. ruumide kasutamiseks sooviavalduse täitmine üks nädal ette koos üüri tasumisega
  3. ruumide kasutamise korral avalikeks ja heategevusüritusteks esitada ürituse stsenaarium
  4. ruumide tutvustamine kultuurimaja juhataja poolt ja kasutajale koristatud ruumide üleandmine
  5. ruumide vastuvõtmine kultuurimaja juhataja poolt peale kasutamist
  6. ruumid peavad peale kasutamist olema samaväärses korras kui enne kasutamisele andmist
  7. põrandate märgkoristuse teeb kultuurimaja koristaja
  8. ruumide kasutaja on materjaalselt vastutav
  9. kultuurimaja juhatajal on õigus kontrollida ruumide kasutamist, ürituse toimumist