Ahja Lasteaed

lasteaed liivakast illikuku 640 480Lasteaed Illikuku

Lasteaed töötab alates 1971 aastast endises mõisavalitseja majas Põlvamaal Ahja vallas, aadressiga Illimari 3.

Lasteaed Illikuku on koolieelne lasteasutus, mis võimaldab eelkõige Ahja valla elanikele laste päevast hoidu ja alushariduse omandamist ja töötab EV Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa alusel (nr 4831HTM 02.09.2009), lähtub EV haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, EV ning kohaliku omavalitsuse seadusandlikest õigusaktidest.

Lasteaias on alates 01.09.2012 üks liitrühm, milles lapsed vanusest 2 – 5 aastani ja üks 6-7aastaste laste rühm koolimaja ruumides.

Kontakt

Lasteaed: telefon 7970039

Direktor: Katrin Jõgeva
Telefon:  5218540;
E-post: katrin.jogeva@ahjakool.ee

Asukoht

Aadress: Illimari 3, 63710 Ahja