Logopeed

lasteaed logo kodukordLogopeed

 

Logopeed: Terje Veeber

T ja N kell 09:00 – 12:00

 

Millal alustada?

Kui 2 a. laps ei saa aru igapäevasest kõnest.

Kui 2,5 a laps ei kasuta ühtegi arusaadavat sõna/tema sõnavara pole suurenenud.

Kui 3 a. laps räägib pudikeeles ja ei moodusta lauset.

Kui 4 – 5 a. lapsel on mõni häälik puudu või vigane.

Kui 5 – 6 a. lapsel on raskusi lugemaõppimisega.

Tegevusvaldkonnad

Lapse hingamine, hääl, kuulmistähelepanu

Artikulatsiooniaparaat

Häälikuseade

Sõnavara, diktsioon, kõnerütm

Jutustamisoskus, grammatika

Häälimine, lugemisoskus

Lapse üldmotoorika, peenmotoorika, tunnetustegevus

EMME – ISSI !

Võtke kontakti direktoriga, kui leiate, et lapsele on vajalik logopeediline abi.

Olge kontaktis logopeediga, saate teavet lapse kõneprobleemide kohta.

Motiveerige last koduste harjutuste juures!

Võite soovi korral valida endale teise logopeedi.