Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Kutsume teid üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“, millega tänatakse ja tõstetakse esile häid inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on silmapaistavalt muutnud või mõjutanud laste ja perede käekäiku ja...

Jüripäevajooks

• Koguneme AHJA RAAMATUKOGU aias • VÕISTLUSED võistkondadele • Lastele TILLUJOOKS • TERVISERADA ümber järve NB! Kiiremale võistkonnale auhind. Kõikide osalejate vahel loositakse välja toredaid auhindu! Pärast jooksu raamatukogu aias JÜRITULI, MURUMÄNGUD, SOE JOOK...

Liikumispäev – Sinu sammud loevad

Kolmapäeval, 23. aprillil toimub Südamenädala raames Ahja Spordihoone eestvedamisel liikumispäev „Sinu sammud loevad“ Eesmärk on kutsuda üles inimesi rohkem liikuma, sest vähene liikumine on üks oluline riskitegur südameveresoonkonna haiguste tekkeks. Kell 14:00 staadionil lastele...

Alaealised ja alkohol – kas see on normaalne nähtus?

Saabunud on kevad ning peagi ka suvevaheaeg ja paraku näitab politseistatistika, et see on aeg, mil korrakaitsjatele teevad enam muret alkoholi tarvitavad noored. Alkoholi liigtarbimine Eestis on justkui loomulik nähtus. Iga tähtpäeva puhul tõstetakse...

Ahja Vallavolikogu istung 14.10.2015

Ahja Vallavolikogu istung toimub 14.10.2015 kell 8.00 volikogu ruumis. Päevakorra projekt: Maa taotlemine munitsipaalomandisse Ahja valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine. Ahja valla 2015.a. I lisaeelarve kinnitamine. Võnnu Jakobi Koguduse taotlus. Lasteaed ILLIKUKU direktori ülevaade lasteaia...

Südamenädal "Sinu sammud sammud loevad" 14.04.2014 - 20.04.2014

22 südame soovi

Alanud on 22. üle-eestiline südamenädal. Tunnustatud südamearst, professor Margus Viigimaa pani sel puhul kirja 22 kõige tähtsamat soovi, mida oma südame heaks järgida. Seda mitte ainult südamenädalal, vaid iga päev. “Head” geenid on laev,...

Naljakuu puhkeõhtu

Ahja kultuurimajas 12.aprillil, kell 21.00 – 01.00 Naljakuu puhkeõhtu Tantsuks ansambel „Svips“ Pääse 5.- Teenindab Ah-Ja Pubi Laudade broneerimine tel.53727732

Vallavanem Peeter Sibul mõisahäärberi eskiisprojekti koosolekul

Mõisahäärberi eskiisprojektiga tutvumine

8.aprillil toimus Ahja Koolis kõigi huviliste, koolipere ja OÜ Restauraatorprojekt projekteerijate osavõtul töökoosolek. Võimalus oli tutvuda valminud eskiisprojektiga , kus projekteerija andis oma nägemuse , milline oleks võimalik ruumilahendus kooli üleviimisel mõisahäärberisse . Eskiisprojekti...

Rükkirääk vokaalansamblite päeval

6.aprillil toimus Missos, Võrumaal vokaalansamblite päev, millel Ahja kultuurimaja naisansambel “Rukkirääk” esindas Põlvamaad.Kohal oli 13 ansamblit: mees-, nais- ja segaansamblid. Misso kultuurimaja ansambel esitas meie valitud laulu “Homme on parem” ja meie lauluks jäi...

Ahja Kool kolib mõisahäärberisse

Veebruaris toimunud Ahja vallavolikogu istungil võttis vallavolikogu vastu otsuse, millega anti vallavalitsusele volitused Ahja Kooli üleviimiseks mõisahäärberisse. Tulekahjus kannatada saanud mõisahäärberi remondiks loodetakse raha saada ka haridusministeeriumilt. Haridusministeeriumil on kavas avada programm, millest hakatakse...