Jüripäva tähistamine Ahjal

Reedel, 21.aprillil  tähistasime Ahjal  jüripäeva. Jüripäev märkis eesti rahvakalendris kevade ja kevadtööde algust. Päeva muutsid eriliseks maagilised kombed, millega tagati tervis ja edu. Juba neli aastat oleme Ahjal tähistanud jüripäeva ümber järve teatejooksuga. Raamatukogu...

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor avatud

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks. Taotlusi saavad esitada Ahja valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.  Taotlejaks saavad olla füüsilised...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Ahja Vallavalitsus teatab Ibaste küla Avitaja kinnistu kalakasvanduse ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 14.03.2017 – 12.04.2017 Planeeringuala asub Ahja vallas, Ibaste külas ning hõlmab Avitaja maaüksust (kü tunnus 11701:002:0142). Planeeritava ala...

Naisansambel „Rukkirääk” 35

Ahja kultuurimaja naisansamblil „Rukkirääk” täitus sellel kevadel 35 tegevusaastat. Kogu selle aja jooksul on ansambli juhiks olnud Elviine Käämer. 31.märtsil toimus Ahja kultuurimajassünnipäevapidu. Õhtut juhtis Reet Külaots, kes tutvustas ja intervjueeris esinejaid, viis läbi...

Broneeri kuupäevad – Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!

Aprillist augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Moisekatsi Elohelü, Seto Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Folgisuve avab 21.-22. aprillil Mooste mõisas toimuv Eesti rahvamuusikatöötluste...

Vallavalitsus ootab teede remondiks ettepanekuid

  Vallavalitsus ootab kodanikelt ettepanekuid millistel teedel teha käesoleval aastal remonti. Ahja Vallavalitsus on kavandamas remonttööde läbiviimist Ahja valla territooriumil asuvatel avalikus kasutuses olevatel teedel. Eeltoodut arvesse võttes ootame valla kodanikelt kirjalikus vormis ettepanekuid,...

Teade

Aprillikuul on  Ahja jäätmejaam avatud kõikidel laupäevadel kella 10.00-st kuni 14.00-ni.

Väärikas mootorsõidukijuht

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”. Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised...

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!

Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda tavaliselt põlema ei süüta. Päästeameti Lõuna päästekeskusele teeb muret igakevadine...

Detailplaneeringu algatamise teade

Ahja Vallavalitsuse 17.03.2017.a korraldusega nr 31 on algatatud Ahja alevikus Allika tn 7//Tartu mnt 23a//Tartu mnt 23b kinnistu (katastritunnus 11701:003:0059) osaline detailplaneeringu koostamine Ahja keskmise järve hõlmaval veekogul ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine...