Konkurss noorsootöö valdkonna tunnustamiseks ootab edulugusid

Ahja Vallavalitsus ja Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus ootavad ettepanekuid noorsootöö valdkonna tunnustamiseks. Nominente tiitlitele saab esitada  kolmes kategoorias 10.veebruarini. Tunnustamisüritus toimub kolmapäeval, 22.veebruaril kell 18.00 Ahja kultuurimajas. Meenuta möödunud aastat ja esita tunnustamist väärivaid...

Leader projekt toetab tervislikku eluviisi Ahja kogukonnas

Leader programmi  esitatud Ahja valla  projekti “Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine” kogumaksumusega 10774,21€ rahastati 9158.74€.  Eesmärk on tutvustada kogukonnale laiapõhilisemalt “Põlvamaa – rohelisem elu” ideoloogiat, mille üheks oluliseks väärtuseks on puhas toit...

Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vastuvõetud otsused edastatakse Põlva maavanemale, kes edastab need Vabariigi...

Avalik konkurss

Ahja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ahja valla SOTSIAALNÕUNIKU leidmiseks Töö kirjeldus: Sotsiaalhoolekandealase töö ja sotsiaalabi korraldamine vallas; hoolduse, eestkoste ja lastekaitse alase tegevuse korraldamine; sotsiaalregistrite pidamine, statistiliste aruannete koostamine; ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine...

Volikogu istung

Ahja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21.12.2016 algusega kell 15.00 Põlva Gümnaasiumi uues koolihoones (Piiri tn 1, Põlva linn). Päevakord: Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks  

Ahja Volikogu istungist

Ahja Volikogu otsustas kinnitada õiendi Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu  avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta. Ühinemislepingu projekti  avaliku  väljapaneku  käigus  ajavahemikul 1.–23.11.2016...

Ühinemise rahvaküsitluse tulemus

01-05.12.2016.a  Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse tulemusega saad tutvuda SIIN Küsitluse tulem näitab nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis antud hääli. Ahja valla nimekirja kantud 889 hääleõiguslikust elanikust hääletas 67. Küsitluses osalenute %...

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppused

05.-08.12.2016 toimub kaardiharjutus, millest võtab osa 40 tegevväelast. Harjutusel ei kasutata imitatsioonivahendeid ning masinatega liigutakse ainult avalikel teedel. Õppuse ala kaart. 05.-12.12.2016 toimub taktikaharjutus, millest võtab osa ligikaudu 120 tegevväelast, sõidukitest 14 veoautot ja 8 maasturit. Tehnika liigub...