Teade

Aprillikuul on  Ahja jäätmejaam avatud kõikidel laupäevadel kella 10.00-st kuni 14.00-ni.

Väärikas mootorsõidukijuht

Maanteeamet koos Põlva Maavalitsusega korraldab eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht”. Sarnased koolitused on juba toimunud näiteks Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised...

Sinu lõkkest ei tohi saada teiste mure!

Lume alt välja sulanud kulu kuivab kevadpäikese ja tuulte käes kiiresti ning muutub kergesti süttivaks. Kulupõletamine on keelatud ja kuluprahist vabanemise sooviga lõunaeestlased seda tavaliselt põlema ei süüta. Päästeameti Lõuna päästekeskusele teeb muret igakevadine...

Detailplaneeringu algatamise teade

Ahja Vallavalitsuse 17.03.2017.a korraldusega nr 31 on algatatud Ahja alevikus Allika tn 7//Tartu mnt 23a//Tartu mnt 23b kinnistu (katastritunnus 11701:003:0059) osaline detailplaneeringu koostamine Ahja keskmise järve hõlmaval veekogul ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine...

Ajutise koormuspiirangu kehtestamine

Ahja Vallavalitsus teatab, et keelab  alates 6. märtsist üle 6-tonnise täismassiga ja raskemate veokite liikluse valla kruusa- ja pinnasekattega teedel kuni tee kandevõime taastumiseni. Liigelda on lubatud ühistranspordil, pääste- ja eriteenistuse sõidukitel ning prügiautodel....

Laudade ja toolide ost

Ahja Vallavalitsus soovib osta  Leader projekti toetusel 10 kergelt kokkupandavat tugeva raamiga   konverentsilauda ( oluline on laius 80 – 90 cm) ja pehmeid saalitoole 40 tk. Hinnapakkumised palun saata hiljemalt 16.märtsiks meiliaadressil ahja@ahja.ee ....

Tunnustati tublisid ja aktiivseid noori tegijaid

 Eesti Vabariigi 99.aastapäeva eel tunnustati traditsiooniliselt, juba kaheksandat aastat järjest tublisid ja aktiivseid noori tegijaid. Tiitleid jagati neljas kategoorias Aasta Noor 2016, Aasta Noorte Sõber 2016, Aasta Noortesõbralikum Tegu 2016 ja Aasta Parim Noorteprojekt...

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed“. Projekti...

Ahja mõisahäärberit hakkab rekonstrueerima AS Restor

Ahja vallavalitsuse poolt Ahja mõisahäärberi rekonstrueerimistööde läbiviimiseks korraldatud riigihanke võitis AS Restor. Mõisahäärberi tööde eesmärgiks on rekonstrueerida vana mõisahoone ja viia sinna üle Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool. Kool on asunud selles hoones ka...