Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed“. Projekti...

Ahja mõisahäärberit hakkab rekonstrueerima AS Restor

Ahja vallavalitsuse poolt Ahja mõisahäärberi rekonstrueerimistööde läbiviimiseks korraldatud riigihanke võitis AS Restor. Mõisahäärberi tööde eesmärgiks on rekonstrueerida vana mõisahoone ja viia sinna üle Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool. Kool on asunud selles hoones ka...

Leader projekti tutvustav infopäev Ah-Ja Pubis teisipäeval, 31.jaanuaril

Leader programmi  esitatud Ahja valla  projekti “Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine” kogumaksumusega 10774,21€ rahastati 9158.74€, valla omaosalus on  15%.  Projekti eesmärk on tutvustada kogukonnale laiapõhilisemalt “Põlvamaa – rohelisem elu” ideoloogiat, mille üheks...

Konkurss noorsootöö valdkonna tunnustamiseks ootab edulugusid

Ahja Vallavalitsus ja Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus ootavad ettepanekuid noorsootöö valdkonna tunnustamiseks. Nominente tiitlitele saab esitada  kolmes kategoorias 10.veebruarini. Tunnustamisüritus toimub kolmapäeval, 22.veebruaril kell 18.00 Ahja kultuurimajas. Meenuta möödunud aastat ja esita tunnustamist väärivaid...

Leader projekt toetab tervislikku eluviisi Ahja kogukonnas

Leader programmi  esitatud Ahja valla  projekti “Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine” kogumaksumusega 10774,21€ rahastati 9158.74€.  Eesmärk on tutvustada kogukonnale laiapõhilisemalt “Põlvamaa – rohelisem elu” ideoloogiat, mille üheks oluliseks väärtuseks on puhas toit...

Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

21. detsembril 2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vastuvõetud otsused edastatakse Põlva maavanemale, kes edastab need Vabariigi...

Avalik konkurss

Ahja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ahja valla SOTSIAALNÕUNIKU leidmiseks Töö kirjeldus: Sotsiaalhoolekandealase töö ja sotsiaalabi korraldamine vallas; hoolduse, eestkoste ja lastekaitse alase tegevuse korraldamine; sotsiaalregistrite pidamine, statistiliste aruannete koostamine; ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine...