Ühinemise rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise...

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24.novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele.  Tutvumismängule järgnesid mentorite sõnavõtud, kus nad reklaamisid noortele välja oma tugevamad küljed...

Rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1-5.12.2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt...

Sügise tervislikud teisipäevad

Ahja valla tervisekomisjoni eestvedamisel arutleti Ahja Vabaaja-ja Noortekeskuses oktoobri ja novembrikuu teisipäeva õhtutel tervislike teemade üle. Projekti “Terve Ahja tervislikud teisipäevad” kirjutasime Põlva Maavalitsuse tervisekomisjonile, kust saime 250€ toetust rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahenditest....

Ahja Vallamaja ja kultuurimaja

Koosolek

Ühinemislepingu projekti tutvustav koosolek toimub 10.novembril Ahja Kultuurimajas kell 18.00.    

Ühinemislepingu avalik väljapanek

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 1.-23.11.2016. Ühinemislepingu projekt Ühinemislepingu lisad: Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse...

Vallavara võõrandamine

Ahja Vallavalitsus on 19.10.2016.a korraldusega nr 165 kuulutanud välja vallavara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise. Võõrandamise objektiks on Allika tn 9, Ahja alevik, Ahja vald (katastritunnus 11701:003:0054, kinnistu registriosa nr 2455738, pindala 3842 m², sihtotstarve-...