Avalik konkurss

Ahja Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Ahja valla SOTSIAALNÕUNIKU leidmiseks Töö kirjeldus: Sotsiaalhoolekandealase töö ja sotsiaalabi korraldamine vallas; hoolduse, eestkoste ja lastekaitse alase tegevuse korraldamine; sotsiaalregistrite pidamine, statistiliste aruannete koostamine; ettepanekute ja õigusaktide eelnõude esitamine...

Volikogu istung

Ahja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21.12.2016 algusega kell 15.00 Põlva Gümnaasiumi uues koolihoones (Piiri tn 1, Põlva linn). Päevakord: Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks  

Ahja Volikogu istungist

Ahja Volikogu otsustas kinnitada õiendi Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu  avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta. Ühinemislepingu projekti  avaliku  väljapaneku  käigus  ajavahemikul 1.–23.11.2016...

Ühinemise rahvaküsitluse tulemus

01-05.12.2016.a  Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse tulemusega saad tutvuda SIIN Küsitluse tulem näitab nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis antud hääli. Ahja valla nimekirja kantud 889 hääleõiguslikust elanikust hääletas 67. Küsitluses osalenute %...

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppused

05.-08.12.2016 toimub kaardiharjutus, millest võtab osa 40 tegevväelast. Harjutusel ei kasutata imitatsioonivahendeid ning masinatega liigutakse ainult avalikel teedel. Õppuse ala kaart. 05.-12.12.2016 toimub taktikaharjutus, millest võtab osa ligikaudu 120 tegevväelast, sõidukitest 14 veoautot ja 8 maasturit. Tehnika liigub...

Ühinemise rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1.–5. detsember 2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise...

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24.novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele.  Tutvumismängule järgnesid mentorite sõnavõtud, kus nad reklaamisid noortele välja oma tugevamad küljed...

Rahvaküsitlus

Ajavahemikul 1-5.12.2016 viiakse Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade ühinemise kohta üheks vallaks. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt...

Sügise tervislikud teisipäevad

Ahja valla tervisekomisjoni eestvedamisel arutleti Ahja Vabaaja-ja Noortekeskuses oktoobri ja novembrikuu teisipäeva õhtutel tervislike teemade üle. Projekti “Terve Ahja tervislikud teisipäevad” kirjutasime Põlva Maavalitsuse tervisekomisjonile, kust saime 250€ toetust rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahenditest....