Avalik teave

Folder ClipartAvalik teave

Ahja Valla õigusaktid. Ahja Vallavalitsuse ja Volikogu korraldused ja otsused on leitavad Dokumendiregistris.  Vallavalitsuse ja Volikogu määrused on leitavad Riigi Teatajas.

Dokumendiregister
Riigi Teataja
      – Ahja Vallavalitsuse määrused
      – Ahja Vallavolikogu määrused
Riigihanked
Haldusreform
Hajaasustuse programm
Eelnõud
Eelarved
Sotsiaalhoolekanne
Majandus
Majandusaasta aruanded
Planeeringud
Projektid