Projektid

Ahja mõisa pargi rekonstrueerimine

park

EESMÄRK

  1. Kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi säilitamine.
  2. Ajalooliselt kujunenud planeeringu-, dendroloogiliselt- ja kultuurilooliselt väärtusliku pargi heakorrastamine ning nende väärtuste parem eksponeerimine ja kasutamine.

Projekti käigus plaanitakse hooldus- , haljastus- ja rekonstrueerimistöödega korrastada liigirikas (71 liiki) pargiala, taastada pargi stiilile omane pargiarhitektuur ning avada vaated väärtuslikele loodus- ja arhitektuuriväärtustele.

Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel EL Struktuurivahendite Ühtekuuluvusfondist meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” 332 859 euroga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammist 58739,82 euroga.

Ehitustöid teostavad Riigihanke võitnud ühispakkujad Nordpont OÜ, Arborest OÜ ja Anikor OÜ. Riigihange viidi läbi e- riigihangete keskkonnas ning hankedokumendid on leitavad e-RHK-s viitenumber 171042 alt.

Töövõtja esindajana teostab omanikujärelevalvet Pärn Projekt OÜ

Projekti juhib ja koordineerib Ahja Vallavalitsus ja FIE Ülle Herr

Lisainfo: +372 5019734 (Ahja vallavanem Peeter Sibul)

+372 53461739 (projektijuht Ülle Herr)

 

 

EL_Yhtekuuluvusfond_horisontaalKIK_logo_RGB