Euroopa Parlamendi valimised 25.05.2014

Ahja vald
Valimisjaoskond nr 1

Hääletamise koht valimispäeval: Illimari 6, Ahja alevik (Ahja Kultuurimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9:00-20:00
Sidevahendid: E-post: ahja@ahja.ee
Tel: 5884 5425
Piirid: Ahja Vald
Eelhääletamise info: 19-21.05.2014 Illimari 6, Ahja alevik (Ahja Kultuurimaja)
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
Sidevahendid eelhääletamisel: E-post: ahja@ahja.ee
Tel: 5884 5425
Esimees: Tiiu Kihho

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Valimiste info:
http://www.vvk.ee