Kohaliku omavalitsuse valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:

Eliko Saks - komisjoni esimees
Kristina Tobreluts - komisjoni aseesimees

Merike Matt
Mari-Riina Terna
Kristel Paats
Katrin Roositalu
Kai Tagel

Piia Roost - asendusliige
Airi Tintso - asendusliige

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht

Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

Valimiskomisjoni kontaktandmed

tel 799 9472
mob 514 7690, 527 0096
e-post info@polva.ee

Valimiskomisjoni tööaeg (ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani):

16.08.2017–04.09.2017 ja 06.09.2017 ja 08.09.2017–13.09.2017 kella 14.00–16.00
05.09.2017 ja 07.09.2017 kella 14.00–18.00

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Ahja valla valimiskomisjoni tööaeg:
21.08-18.09 E-R kella 9-15.00
10.09         kella 9-18.00
Teade
Ahja valla valimiskomisjon alustab hääletussedelite ülelugemist
21.oktoobril 2013.a. kell 10.00
vallamajas volikogu ruumis aadressil Illimari 6, Ahja vald, Põlvamaa.
Valimistulemused
Valimiskomisjni dokumendid

Valla valimisringkondade arvu, numeratsiooni ja piiride määramine