Volikogu

Ahja Vallavolikogu on 9-liikmeline, valitud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 20. oktoobril 2013. aastal neljaks aastaks ning vallavolikogu liikmed registreeritud 25. oktoobri 2013. aasta Ahja valla valimiskomisjoni otsusega nr 4.

Volikogu esimees: Uuno Siitoja, tel: 51 967 737, e-post: uuno.siitoja@gmail.com

Koosseis
Revisjoni komisjon
Komisjonid

Volikogu istungite protokollid, otsused, määrused

 

Ahja Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18.11.2015 kell 8.00 volikogu ruumis.

Päevakorra projekt:

  1. Assigneeringute määramaine 2016 aastaks
  2. Vallavara võõrandamine
  3. Detailplaneeringu algatamine
  4. Vallavanema info